Prodejní síť

Leader v prodeji služeb

Tuto pozici nám mimo jiných vytváří síť kvalitních osobních konzultantů či poradců, kteří se setkávají se zákazníky a dle jejich potřeb, požadavků a možností jim nabízí služby našich obchodních partnerů. Důvěra zákazníků a kvalita práce našich poradců jsou pro nás klíčové. Naše poradce pravidelně školíme, neustále hledáme inovace a zkoušíme nové postupy.

Naši poradci prochází jak klasickým „face-to-face“ školením, tak i výcvikem pomocí interaktivních médií. Ty jsou díky našemu inovativnímu e-learningovému programu přístupné on-line a obsahují nejnovější produktové informace.

Proč s vámi mluvíme právě tímto způsobem?

Je to díky atmosféře v naší společnosti. Plochá hierarchie a osobní kontakt jsou klíčem k budování vztahů, kde panuje vzájemná důvěra. Chceme, abyste se stali součástí naší společnosti a věříme, že zaměstnanci pracují nejlépe v příjemném a motivujícím prostředí, protože právě tam mohou naplnit svůj potenciál. V Rangeru si velmi ceníme smyslu pro humor a pozitivního přístupu.

Nejsme vládní organizace, která by měla nalinkované „kariérní postupy“. Vaše kariérní možnosti jsou určovány vaším pracovním nasazením a výsledky. Právě toho si všímáme, to oceňujeme.

Máte síť nezávislých konzultantů, poradců a řídíte obchodní společnost? Staňte se součástí našeho týmu a využijte všech výhod, které vám díky svému postavení leadra na trhu můžeme přinést. Budujte s námi dlouhodobá partnerství a čerpejte z našich dlouholetých zkušeností. Zapojte se do naší sítě.