Call Centrum

Naše Call Centrum zaměstnává cca 100 operátorů, kteří komunikují s našimi obchodními partnery, osobními poradci, ale i se zákazníky našich obchodních partnerů. Využíváme vlastní kontrolní systémy kvality, motivační a tréninkové programy.

Díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni našim klientům a spolupracovníkům poskytnout maximálně kvalitní a efektivní služby a být jim tak spolehlivým partnerem podporujícím jejich obchodní úspěch.
Kvalita je pro nás na prvním místě!

Věříme, že motivovaní, pozitivně naladění a dobře zaškolení zaměstnanci jsou srdcem celé firmy. Našich zaměstnanců si vážíme a zajímáme se o jejich rozvoj a pracovní spokojenost, vytváříme jim kvalitní pracovní prostředí i podmínky pro náročnou práci.

Moderní technologie

Velkou pozornost věnujeme našemu technologickému vybavení.
Pro poskytování svých služeb využíváme nejmodernější cloudové technologie, které nám umožňují v současné konfiguraci obsloužit až 160 plně vybavených operátorských stanovišť v nonstop režimu.

Společenská zodpovědnost

Respektujeme ekonomickou, sociální a environmentální sféru společenské odpovědnosti. Neznevýhodňujeme věkové a rasové skupiny, podporujeme rovnost pohlaví, dáváme pracovní šance lidem se zdravotním postižením.